Celokovové profily pro konstrukční - objektové dilatace
Profily zapuštěné do konstrukce podlahy
Nosné úhelníky i střední dilatační části z Al slitiny, určeno pro stavby občanské vybavenosti (nákupní centra, galerie, obchodní - prodejní jednotky, skladové zázemí) a průmysl (výroba, skladování), (nevodotěsné profily bez požární odolnosti).


profily AL
pro širší spáry, rozsáhlejší dilatační pohyby, pro střední a vysoké zatížení


profil 500AL40/x
viditelná šířka 40mm
profil 503AL40/x viditelná šířka 40mm, k uložení do tmelu pod dlažbu přímý
profil 503AL40/xWA k uložení do tmelu pod dlažbu rohový - koutový

Pro zpracování naší nabídky zašlete následující technické údaje: typ - charakter objektu, umístění dilatace - charakter provozu, průběh spáry (půdorys, řez, schema - skica), rozsah dilatace - výměry, požadavek na vodotěsnost, skladba podlahy (stěny, stropu), šířka spáry při osazování profilu, požadavek na rozsah dilatačního profilu vodorovně a svisle, údaje o zatížení na profil (typ mechanismu - přesné typové označení - technický list, eventuelně další podrobný popis či foto).

Zpět na hlavní stránku